RETTSLIG INFORMASJON

© Copyright 2020 HiKOKI Power Tools

Brukervilkår
Denne informasjons- og kommunikasjonstjenesten leveres av HiKOKI Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norge.

Ved å anvende tjenesten godtar brukeren følgende brukervilkår uten begrensninger og begrensninger.

Opphavsrett – med enerett.
Innholdet som tilbys på dette nettstedet (tekst, bilder, grafikk, animasjoner, medieobjekter og deres layout) er beskyttet av copyright og andre lover om opphavsrett.

Innholdet på nettstedet kan ikke kopieres, distribueres eller modifiseres for kommersielle formål eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten tillatelse fra HiKOKI. Dette gjelder særlig duplisering, oversettelse, innspill og behandling i andre elektroniske medier.

Noen sider inneholder bilder, tekster eller medieobjekter som er beskyttet av tredjeparts opphavsrett. For eksempel: Apple, Apple-logo og App Store Badge er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. App Store er et tjenestemerke fra Apple Inc.Google Play og logo for Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Varemerker
Om ikke annet er oppgitt, er alle varemerker på HiKOKIs nettsted beskyttet av gjeldende varemerkerettigheter. Dette gjelder spesielt HiKOKIs merker, merkevarelogoer, firmalogoer og andre emblemer. Varemerkene og layoutelementene som brukes på nettstedet tilhører Koki Holdings Co., Ltd. Japan.

Ansvarsfraskrivelse
Informasjonen på dette nettstedet er utarbeidet med største forsiktighet. Til tross for dette kan vi ikke garantere at de er korrekte eller ikke inneholder feil.

HiKOKI fraskriver seg derfor alt ansvar for skader forårsaket direkte eller indirekte som et resultat av bruken av informasjonen på dette nettstedet.

HiKOKI er kun ansvarlig for slike skader i forbindelse med bruken av dette nettstedet, som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra vår side.

Hvis brukeren er en næringsdrivende i henhold til den norske handelsloven, og skadene er forårsaket som følge av forsettelig eller grov uaktsomhet, er HiKOKIs ansvar begrenset til forutsigbare, typiske skader, forutsatt at det ikke er en hensikt eller svikt i selgers kropp eller forsettlig brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse. HiKOKIs ansvar i samsvar med gjeldende produktansvars- eller garantilovgivning påvirkes ikke. Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke i tilfeller ved skade på liv, kropp eller helse.

Dette nettstedet inneholder også eksterne lenker som tilhører tredjeparter. HiKOKI kan ikke påvirke innholdet i slike lenker, og vi er derfor ikke ansvarlige for slikt innhold.

Hvis vi oppdager eller mottar informasjon om at nettstedet vårt inneholder lenker til sider med ulovlig innhold, vil vi fjerne disse lenkene hvis mulig.

Bruksområder
Brukervilkår reguleres av norske rettigheter med unntak av FNs-kjøpsrettigheter. Sted for Juridisk rettssak som oppstår i forbindelse med dette nettstedet er nær Kjeller.

Hvis en individuell bestemmelse i disse bruksvilkårene utløper, vil gyldigheten av de øvrige bestemmelser ikke bli påvirket.

Rettslig informasjon om databeskyttelse
Informasjon om databeskyttelse finner du på siden Informasjon om databeskyttelse