Vi gjør det enklere for deg.

HiKOKI Power Tools har en egen serviceavdeling på Kjeller, nord for Oslo. Vi utfører alle typer service- og garantireparasjoner på våre elektriske, batteri- og trykkluftsdrevne produkter. Vi gjør det enklere for deg som håndverker å jobbe effektivt. Derfor er vår målsetting å reparere og ferdigstille produkter innen 3 arbeidsdager.

Etter å ha vært i bruk i en tidsperiode, har de fleste maskiner behov for vedlikeholdsservice for å forlenge produktets levetid. Generell vedlikeholdsservice består av demontering, rengjøring og bytte av olje, fett og evt. slitasjedeler.

Ta kontakt med butikken hvor du kjøpte verktøyet for registrering av serviceoppdrag. Vi henter og leverer tilbake til samme sted.

Ingen kompromisser – 3 års garanti på verktøy, batterier og ladere.

HiKOKIs høye produktkvalitet gjør at vi kan gi deg hele 36 måneders garanti for alle våre verktøy, batterier og ladere ved materiale og/eller produksjonsfeil.

Garantiperioden gjelder direkte fra kjøpsdagen – uten kompromisser eller krav til registrering av verken forhandler eller sluttbruker. Vi tror at dette er markedets beste garantivilkår og et resultat av HiKOKIs utrettelige arbeid med å utvikle verktøy av høyest mulig kvalitet.

Om eventuelle feil oppdages, repareres disse kostnadsfritt – forutsatt at produktene brukes i henhold til bruksanvisningen, med originaldeler og at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller feilaktig bruk

Garantibestemmelser og reklamasjonsrett
Reklamasjonen omfatter materiale og/eller produksjonsfeil. Gjelder under foutsetning av at verktøyet brukes i henhold til bruksanvisning.

Reklamasjonsretten bortfaller om:

  • Indikasjoner på dårlig vedlikehold eller feilaktig bruk
  • Overbelastning som skyldes bruk av feil verktøy/for liten modell for arbeidet som utføres
  • Bruk av uoriginale reservedeler
  • Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Hikoki
  • Forsøk på reparasjon, eller reparasjon utført av uautorisert servicepersonell
  • Mangel på dokumentasjon av kjøpsdato